Zemní a výkopové práce – STAVBY KULE S.R.O.

Provádíme výkopy základů a základových pásů, úpravy rovinných i svažitých terénů, nakládku a přemísťování zeminy a jiných materiálů, hloubení rýh pro inženýrské sítě. Vykonáváme také bourací a odklízecí práce.

Dále stavíme zpevněné plochy a komunikace, hloubíme a betonujeme odpadové jímky, septiky a čističky odpadních vod. Kopeme kanalizační a vodovodní přípojky.

Zabýváme se také úpravou nejrůznějších terénů, odbahňováním a zasypáváním rybníků, úpravou břehů, atd.

Disponujeme lehkou i těžkou stavební technikou a vybavením, které je také k pronajmutí. Pro zemní práce používáme moderní stroje. Snažíme se držet krok s novými technologiemi, proto obměňujeme a rozšiřujeme náš strojový park. Spolu s kvalifikovanou obsluhou je tak zajištěn vysoký pracovní výkon naší techniky a nízká poruchovost, což jsou důležité faktory pro dokončení prací ve smluvených termínech a zákazníkova spokojenost.