NA KLÍČ NEBO SVÉPOMOCÍ?

STAVBA NA KLÍČ

Dům na klíč je typový projekt domu, jehož hlavní předností je jeho časově nenáročná kompletace ze sériově vyráběných částí. Jde tak o cenově stále dostupnější cestu k vlastnímu bydlení v nové stavbě z moderních materiálů a za použití vyspělých technologií.

Do stavby na klíč se může zákazník okamžiku předání ihned nastěhovat. Nespornou výhodou stavby na klíč je krátká doba výstavby (v řádu měsíců), použití nejnovějších materiálů a technologií a také nezanedbatelný fakt, že firma poskytuje provedené práce záruku. Výstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění případných závad a nedostatků a reklamační podmínky.

HRUBÁ STAVBA

Hrubá stavba je jakousi střední cestou mezi převzetím hotového domu na klíč a stavbou svépomocí. V tomto případě firma dodá stavbu v předem definovaném stupni rozpracování. Typicky se jedná o… Výhodou pro zákazníka je snížená sazba DPH a záruka. Zákazník si může zvolit dodavatelské firmy pro dokončovací práce, popř. tyto práce provést svépomocí.

STAVBA SVÉPOMOCÍ

Stavbu svépomocí nejčastěji volí zákazníci s očekáváním nižších nákladů. Je ovšem třeba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými dovednostmi, může se pro Vás stát výstavba noční můrou. Stavba svépomocí je časově velmi náročná, zpravidla trvá roky. Nezanedbatelným argumentem proti tomuto způsobu výstavby může být i skutečnost, že stavebník svépomocí zpravidla nebývá plátcem DPH, a tudíž nakupuje materiál za cenu včetně daně. Stavební firmy naproti tomu účtují za stavby ceny se sníženou sazbou DPH. Dalším úskalím stavby svépomocí je neexistence záruky.